english versionbulgarian version
Български сувенири

Облекло

Начало /  / Облекло

Традиционните костюми представляват най-забележителната творба на Българското народно изкуство. Одеждите са изцяло женска работа. В създаването на облеклото българската жена влага цялото си сърце, сръчност, любов и надежда за щастие.

Всички запазени образци датират от 19 и началото на 20 век. Костюмите принадлежат на различни историческо-етнически територии в България. Представени са различни видове: двупрестилчена, еднопрестилчена, сукманена, саяна. Мъжкото облекло е представено от белодрешна и чернодрешна носия.

Традиционните материали за изработка на облекло са: лен, коноп, вълна, коприна и памук. Кожата има сравнително малко приложение, а именно за направата на цървули и калпаци. Двупрестилчената женска носия е била широкоразпространена, но с последствие се запазва главно в Дунавската равнина.

Сукманената носия е с най-масово разпространение: предимно планинските области на централна България, както и крайморските райони на Черноморието и Югоизточна Тракия. Саяната носия е разпространена в южните и югозападните области на българската етническа територия. Еднопрестилчената женска носия се среща в отделни селища в Дунавската равнина и Родопите.

Мъжкото белодрешно е с доказан славянски произход, разпространено из цялата етническа територия на българите. Най-трайно запазва стариниия си облик в северозападните райони до първите десетилетия на 20 век. Обособяването на втория вид мъжка носия – чернодрешна – е част от общия за страната процес на потъмняване на мъжкото облекло, най-изявен през епохата на Възраждането. За единството на двата мъжки костюма говорят мъжки носии от Западна България – композицията им е смесица от бели беневреци и тъмносини горни дрехи.

 • Копия на пълни дамски костюми, типични за различни региони: ризи, елеци, поли, бръчници, престилки, сукмани, казмири, търлъци, чорапи, цървули, колани, шалове, забрадки, кърпи за глава;

 • Копия на пълни мъжки костюми, типични за различни региони: ризи, елеци, пояси, потури, беневреци, чорапи, навуща, цървули, търлъци, калпаци;

 • Копия на пълни детски костюми, типични за различни региони;

 • Облекло
  Облекло
  Облекло
  Облекло
  Облекло
  Начало
   
  За нас
   
  Занаяти
   
  Контакти
  design: pmdstudio / hosting & cms: Maksoft.Net